Знежирювач на основі розчинників FLOWEY GREASE REMOVER W5

315,00
грн
Універсальний миючий засіб для догляду за двигунами, шасі, нафтовими цистернами, поверхні, які необхідно знежирити, зняття захисної плівки з нових автомобілів, а також для депарафінізації нових автомобілів. Добре справляється з залишками клею на будь-яких поверхнях. Рекомендуємо застосовувати нерозведеним. Зберігати при температурі до 40 градусів.

Прекрасно зарекомендував себе як продукт для детейлінг-студій.

ДОЗУВАННЯ
Нанесіть розбризкуванням нерозбавлений GREASE REMOVER, дочекайтеся впливу, потім змийте струменем води під високим тиском. GREASE REMOVER не містить хлорованих вуглеводнів.

ЗБЕРІГАННЯ:
Зберігати щільно закритим та захищеним від холоду, морозу, ультрафіолетових променів та тепла у провітрюваному місці.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Агрегатний стан: безбарвна рідина - pH: не застосовується - Щільність: ca. 0,785 Біорозкладність: Поверхнево-активна речовина, яка міститься у цьому препараті (поверхнево-активні речовини, які містяться у цьому препараті) задовольняє(ють) вимогам щодо біологічного розпаду, визначеним у Розпорядженні (ЄС) No 648/2004 про синтетичні миючі засоби.

УВАГА!
hydrocarbons C10-13 n-alkanes, isoalkanes, cyclics <2% aromatics, 2-butoxyethanol, isotridecanol ethoxylate, coconut oil diethanolamine condensate. Горюча рідина. Може бути шкідливим для здоров’я при контакті зі шкірою або вдиханні. Спричиняє легке подразнення шкіри. Спричиняє ушкодження очей важкого ступеню. Може бути смертельним при проковтуванні і проникненні у дихальні шляхи. Тримати подалі від відкритого полум’я і гарячих поверхонь.Не палити. Носити захисні рукавиці/захисний одяг/засіб для захисту очей/засіб для захисту обличчя. ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН/лікарю. НЕ викликати блювання. ПРИ ВДИХАННІ: При поганому самопочутті зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН/лікарю. ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промити водою. По можливості, зняти контактні лінзи (якщо такі є). Промивати далі. Зберігати під замком. Вміст/ємність утилізувати згідно з місцевими приписами.

Інформація, що міститься тут, дана з нашого досвіду та точних знань, але оскільки обставини та умови, в яких може використовуватися продукт, знаходяться поза нашим контролем, ми не приймаємо відповідальності за будь-яку втрату або пошкодження, які можуть виникнути при використанні продукту. Професійні засоби вимагають відповідних навичок, а ми завжди готові проконсультувати Вас.
Очищення бітум